AMIF header

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Осигуряване на денонощна охрана и сигурност в сигурните зони за настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни деца, търсещи международна закрила на територията на Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанци в гр. София кв. Овча купел и кв. Военна рампа по проект “Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“, финансиран от Националната програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 - 2020 г.

 

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

  • Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/
  • Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
  • Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://iom.bg/

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 28.02.2024 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 14 00 ч. на 29.02.2024 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, декларация на кандидата и проектодоговора на английски и български език във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.