МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Печат на информационни материали; логистика и кетъринг по проект “Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 г. по Норвежкия финансов механизъм (НФМ).

 

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

- на български език: https://bulgaria.iom.int/bg/vizh-osche

- на английски език: https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

 

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17 30 ч на 11.04.2024 г. на адрес: ул. „Цар Асен“ № 77, гр. София 1463, офисът на Международна организация по миграция

Разглеждането на офертите ще се извърши от 14 00 ч. на 12.04.2024 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, декларация на кандидата и проектодоговора на английски и български език във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.