Ценен фактор за добрия авторитет на МОМ сред държавите членки и донорите е внимателното управление на поверените ѝ средства. Тъй като МОМ продължава да се разраства в отговор на глобалните предизвикателства в областта на миграцията, нуждите ни свързани с обявяването на обществени поръчки също нарастват.

Този уебсайт, заедно с глобалните обяви за обществени поръчки, предоставя информация за възможностите за продавачи и доставчици на услуги.

Текущи обяви

Обява
Дата на публикация
Краен срок

Публична обява за избор на изпълнител - печат на информационни материали; логистика и кетъринг

04.04.2024 12.04.2024

Публична обява за избор на изпълнител - денонощна охрана

21.02.2024 28.02.2024

Request for Quotation (RFQ) - Long Term Agreement for delivery of office supplies

31.01.2024 13.02.2024

Публична обява за избор на изпълнител - охрана

28.11.2023

05.12.2023

Публична обява за избор на изпълнител - охрана

09.08.2023 16.08.2023

Публична обява за избор на изпълнител - охрана (прекратена)

25.07.2023 01.08.2023

Публична обява за избор на изпълнител - Текущ ремонт в сектор Б, хале 10, РПЦ Харманли с цел обособяване на сигурна зона за непридружени деца

15.06.2023 06.07.2023

Публична обява за избор на изпълнител  - Провеждане на спортни, културно-развлекателни и артистични дейности за непридружени деца; и Провеждане на екскурзии за непридружени деца до културно-исторически паметници, музеи, природни паркове

24.04.2023 02.05.2023

Публична обява за избор на изпълнител - транспорт

23.03.2023 30.03.2023

Публична обява за избор на изпълнител - осигуряване на устен и писмен превод

10.02.2023

17.02.2023

Публична обява за избор на изпълнител - закупуване и доставка на самолетни билети

20.01.2023 27.01.2023

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) for the provision of cleaning services of IOM office in Sofia, Bulgaria

08.12.2022 15.12.2022

Публична обява за избор на изпълнител - логистика за провеждане на информационни събития 

30.11.2022

07.12.2022

Публична обява за избор на изпълнител - устен превод и писмен превод на документи

03.10.2022 10.10.2022

Публична обява за избор на изпълнител - логистика и кетъринг

04.08.2022 11.08.2022

Request for Quotation (RFQ) - provision of Bulgarian language education (A1 or A2) *Extended

14.07.2022

28.07.2022

Публична обява за избор на изпълнител - излъчване на видеоклипове

01.07.2022 12.07.2022

Публична обява за избор на изпълнител - логистика и кетъринг

01.07.2022 11.07.2022

Публична обява за избор на изпълнител - обучение по български език

22.06.2022

01.07.2022

Публична обява за избор на изпълнител - охрана

07.06.2022

14.06.2022

Публична обява за избор на изпълнител - канцеларски материали

01.06.2022

08.06.2022

Публична обява за избор на изпълнител - канцеларски материали

03.05.2022

11.05.2022

Публична обява за избор на изпълнител - „Външен одит“

16.03.2022

23.03.2022

Публична обява за избор на изпълнител - Хигиенни материали и пакети за дезинфекция

02.03.2022

09.03.2022

Публична обява за избор на изпълнител - Изготвяне и публикуване на уеб банери

24.01.2022

02.02.2022

Публична обява за избор на изпълнител - превод на документи и симултанен/консекутивен превод

12.01.2022

24.01.2022

Възможности за глобални обществени поръчки

МОМ възлага поръчки за широк спектър от стоки, строителство и услуги. Организацията цени компаниите, които предоставят качествени продукти и услуги, осигуряват навременната им доставка и предлагат благоприятни условия за плащане след доставката.

Виж повече