Факти и цифри (в световен мащаб)
migrants
1.7 млн.
trafficking
100,000
Covid
140
Fund
122

Чрез Отделът „Управление на миграцията“, МОМ разработва политики и насоки за работа на терен; формулира глобални стратегии; определя стандарти и контрол на качеството; и управлява информацията и знания, свързани с „основните“ миграционни сектори, включително трудова миграция, миграция и развитие, противодействие на трафика, доброволно връщане, здравеопазване и миграция, подкрепа за уязвими мигранти, имиграция и управление на границите и цялостно изграждане и укрепване на капацитета в управлението на миграцията. 

В допълнение, Отделът управлява Фонда за развитие на МОМ и отговаря за прегледа, одобрението и управлението на мултирегионални и глобални проекти. Отделът осигурява техническо ръководство на прегледа и одобрението на проектите на експерти в областта. Той също така отговаря за поддържането на оперативни партньорства със съответните правителствени, разностранни и партньори от частния сектор в координация с Отдела за международно сътрудничество и партньорства. 

В цяла България МОМ подпомага развитието на национални механизми за борба и противодействие на трафика на хора и подкрепя жертвите на трафик.