За информация по въпроси, свързани с МОМ в България, моля свържете се с iomsofia@iom.int

На глобално ниво, Отделът „Медии и комуникация“ (MCD) предоставя консултации и подкрепа по въпроси, свързани с медиите и комуникацията, на централата на МОМ и на офисите на МОМ по цял свят и отговаря за връзките с медиите. Основният му писмен продукт са двуседмичните кратки съобщения за пресата. Те се изнасят устно в Двореца на нациите на ООН в Женева във вторник и петък сутрин от говорител на MCD. Едновременно с това те се разпространяват онлайн от административния център на МОМ в Манила до медиите, правителствата, офисите на МОМ и други абонати. Публикуват се и на уебсайта на МОМ на английски, френски и испански. MCD отговаря на запитванията, отправени от бележките за пресата, и осигурява интервюта и други последващи действия.