Международна организация по миграция (МОМ) ви кани да се включите, да предприемете действия и да участвате в различни колективни инициативи, за да направим миграцията полезна за всички. 

Всеки има важна роля, за да може миграцията да е полезна за всички, включително мигрантите и общностите в страните на произход, транзит и крайна дестинация. 

Миграцията засяга и е засегната от всички области на устойчивото развитие. Управлението на миграцията ще бъде фактор за успех за постигането на Програма 2030 и нейните 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР). 

Предприемете действие

КАРИЕРИ

Да бъдеш част от екипа на МОМ изисква най-високи стандарти за ефективност, компетентност и почтеност. МОМ се стреми да поддържа справедлив географски баланс сред своите служители. В този смисъл усилията ни за набиране на персонал са насочени към граждани на нашите държави-членки, но не са непременно ограничени до тях. Ние сме работодател, който осигурява равни възможности на всички и търсим ангажирани професионалисти с широк спектър от умения в областта на миграцията. Служителите на МОМ работят в мултикултурна среда, в която се ценят многообразието и културната чувствителност.

Виж още

ТЪРГОВЕ

Ценен фактор за добрия авторитет на МОМ сред държавите членки и донорите е внимателното управление на поверените ѝ средства. Тъй като МОМ продължава да се разраства в отговор на глобалните предизвикателства в областта на миграцията, нуждите ни свързани с обявяването на обществени поръчки също нарастват. Ние прилагаме най-високите етични стандарти при всички сделки за възлагане на обществени поръчки и избираме продавачи и доставчици на услуги въз основа на нашите политики и определени критерии за подбор.

Виж още