Международна организация по миграция (МОМ) стартира дейността си в България през 2000 г. В цялата страна МОМ предоставя цялостен отговор на хуманитарните нужди на мигранти, включително лица търсещи или получили международна закрила и жертви на трафик на хора, чрез различни видове подкрепа и услуги, както и подпомага правителството в развиване и осъществяване на миграционни политики. Научете повече за МОМ в България

МОМ в глобален мащаб 

Основана през 1951 г., Международна организация по миграция (МОМ) е водеща междуправителствена организация в сферата на миграцията и работи с правителствени, междуправителствени и неправителствени партньори. 

Със 175 държави-членки, още 8 държави, притежаващи статут на наблюдатели и офиси в над 100 държави, МОМ е посветена на насърчаването на хуманната и регламентирана миграция в полза на всички. Организацията предоставя услуги и консултации на правителства и мигранти. 

МОМ оказва съдействие за осигуряването на системно и хуманно управление на миграцията, да насърчи международното сътрудничество относно миграционните въпроси, да подпомогне в намирането на практически решения на миграционните проблеми и да осигури хуманитарна помощ на мигранти в нужда, включително бежанци и вътрешно разселени лица.  

Конституцията на МОМ признава връзката между миграцията и икономическото, социално, и културно развитие, както и правото на свободно движение.  

МОМ работи в четирите широки области на управление на миграцията: 

  • Миграция и развитие 
  • Облекчаване на миграцията 
  • Регулиране на миграцията 
  • Насилствена миграция 

Междусекторните дейности на МОМ включват популяризиране на международното миграционно право, насоки и дебати относно политики, защита на правата на мигрантите, миграция и здравеопазване и половото измерение на миграцията.