МОМ България

Централен офис

гр. София, ул. „Цар Асен” № 77, 1463

тел: +359 (2) 93 94 774; 

ел. поща: iomsofia@iom.int

 

Мобилни екипи

GSM, WhatsApp: +359 884 602 185

GSM, WhatsApp, Viber: +359 884 605 184; +359 892 212 194

Наземна линия: +359 (2) 93 94 774

 

График на мобилните екипи

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Централен офис

10:00-12:00 – РПЦ "Враждебна"

10:00-12:00 – РПЦ "Военна рампа"

10:00-12:00 – РПЦ "Военна рампа"

10:00-14:00 – СДВНЧ "Бусманци"

 

Централен офис

14:00-16:00 – РПЦ "Военна рампа"

14:00-16:00 – РПЦ "Овча купел"

14:00-16:00 – РПЦ "Овча купел"

14:00-16:00 – РПЦ "Овча купел"

Екипи на МОМ в Бургас и Варна

GSM, WhatsApp и Viber:

Бургас тел. +359 886 177 295;  +359 888 565 722     

Варна тел.. +359 886 177 329;  +359 886 947 177