МОМ България

Централен офис

гр. София, ул. „Цар Асен” № 77, 1463

тел: +359 (2) 93 94 774; 

ел. поща: iomsofia@iom.int

 

Мобилни екипи

GSM, WhatsApp: +359 884 602 185

GSM, WhatsApp, Viber: +359 884 605 184; +359 892 212 194

Наземна линия: +359 (2) 93 94 774

 

Екипи на МОМ в Бургас и Варна

GSM, WhatsApp и Viber:

Бургас тел. +359 886 177 295;  +359 888 565 722     

Варна тел.. +359 886 177 329