• През 2020 г., 2,215 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток.
  • През 2019 г., 127,639 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-12.5%)
  • През 2018 г., 144,166 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-22.8%).
  • През 2017 г., 186,788 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-52.2%).
  • През 2016 г., 390,456 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-63.2%). 
  • През 2015 г., 1,059,189 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток.

 

Пристигащи в България (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 55,465
Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
Общо 2020 г.: 14
Общо 2019 г.: 1,952
Общо 2018 г.: 2,576
Общо 2017 г.: 2,562
Общо 2016 г.: 17,187
Общо 2015 г.: 31,174
Вид: Държава на първо влизане в Европа

 

Пристигащи в Гърция (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 1,191,000
Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
Общо 2020 г.: 813
Общо 2019 г.: 70,651
Общо 2018 г.: 50,215
Общо 2017 г.: 35,052
Общо 2016 г.: 176,906
Общо 2015 г.: 857,363
Вид: Държава на първо влизане в Европа

 

Пристигащи в Италия (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 489,821
Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
Общо 2020 г.: 333
Общо 2019 г.: 11,471
Общо 2018 г.: 23,370
Общо 2017 г.: 119,369
Общо 2016 г.: 181,436
Общо 2015 г.: 153,842
Вид: Държава на първо влизане в Европа

 

Пристигащи в Малта (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 5,254
Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
Общо 2020 г.: 254
Общо 2019 г.: 3,405
Общо 2018 г.: 1,445
Общо 2017 г.: 20
Общо 2016 г.: 24
Общо 2015 г.: 106
Вид: Държава на първо влизане в Европа

 

Пристигащи в Кипър (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 10,708
Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
Общо 2020 г.: 0
Общо 2019 г.: 7,647
Общо 2018 г.: 1,351
Общо 2017 г.: 1,078
Общо 2016 г.: 345
Общо 2015 г.: 287
Вид: Държава на първо влизане в Европа

 

Пристигащи в Испания (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 158,194
Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
Общо 2020 г.: 801
Общо 2019 г.: 32,513
Общо 2018 г.: 65,325
Общо 2017 г.: 28,707
Общо 2016 г.: 14,558
Общо 2015 г.: 16,290
Вид: Държава на първо влизане в Европа

Източник: Flow Monitoring Europe by IOM