Новини
Local

Информационни срещи за бежанци от Украйна във Варна и Кранево

На 24 януари 2024 г. МОМ България проведе две информационни сесии за украински бежанци във Варна и  Кранево.

Около 50 души се събраха в Украински Дом във Варна -  съществен партньор на МОМ в града. На сесията бяха разгледани инициативите на МОМ България за реакция на кризата в Украйна, като бяха обхванати основни аспекти като еднократна финансова помощ, раздаване на ваучери за храна, здравна помощ и психологическа подкрепа. Присъстващите получиха и ценна информация за безплатната програма на МОМ за обучение по български език и за амбициите ни да разширим обхвата на обучението.

audience during the info session

Правен експерт представи важна информация за Закона за убежището и бежанците, правата на лицата, ползващи се от временна закрила, достъпа до пазара на труда, здравните разпоредби и пътя към българското гражданство. Интерактивният характер на сесията насърчи участниците да се включат активно като задават въпроси, споделят личен опит, притеснения и бъдещи планове.

IOM staff member and a legal expert in front of an audience

След сесията във Варна, в Кранево се проведе следваща информационна сесия, на която присъстваха лица, настанени в хотели в района по държавната програма. Участниците в Кранево проявиха особен интерес към започване на работа в България и потърсиха правен съвет по въпросите на заетостта. Сесията имаше за цел да им предостави практически познания и ресурси, съобразени с техните уникални обстоятелства.

IOM staff and a legal expert facing the audience

Активната ангажираност и диалогът бяха характерни и за двете сесии, отразявайки непоколебимия ангажимент на МОМ България да подпомага и овластява хората, засегнати от продължаващата война в Украйна. Разнообразната аудитория в двата града, обхващаща различни професии, възрастови групи и произход, свидетелства за широкото въздействие на тези информационни сесии.

IOM staff talking to a refugee from Ukraine with disabilities

В момент, когато МОМ България продължава да подкрепя хората, бягащи от войната в Украйна, тези информационни сесии служат като ключови точки за обмен на знания, изграждане на общност и овластяване. Заедно ние се ориентираме в предизвикателствата и работим за по-сигурно и информирано бъдеще.

japan logo

Тези събития бяха осъществени с финансовата подкрепа на Министерството на външните работи на Япония.