Новини
Local

IOM at the first Migration Biennale at New Bulgarian University

В България има множество организации, които работят отдадено в помощ на мигрантите. Ангажирани с ежедневни дейности те рядко успяват да разкажат за тяхната мисия на онези, които не ги познават и нямат шанса да виждат Човека зад статистиката и негативните стереотипи.

IOM staff at the Migration Biennale

На 16.12 Международната Организация по Миграцията - Мисия в България взе участие в първото Миграционно биенале, организирано от Cermes в Нов Български Университет. Над 10 организации, работещи в сферата на миграцията, се срещнаха със студенти от университета и различни гости на събитието, информирайки ги за дейността си.

People at the first Migration Biennale

Както повелява всеки празник, миграционното биенале завърши с традиционно за Центъра за миграционни изследвания – Миграционно коледно кафе с приятели и съмишленици.