Новини
Local

МОМ България присъства на откриването на нова защитена зона за непридружени малолетни и непълнолетни в Харманли

Представители на МОМ България присъстваха на откриването на новата сигурна зона за непридружени деца, търсещи международна закрила, в РПЦ Харманли. Събитието беше почетено от изтъкнати гости от държавни институции, посолства и неправителствения сектор.

.

След церемонията по откриването, присъстващите направиха обиколка на съоръженията в сигурната зона, която предоставя цялостна подкрепа за непридружените деца.

.

Екипът на МОМ България също така участва в стратегическа работна среща на тема „Механизъм за координация на взаимодействието между институциите и организациите при случаи на непридружени или разделени чуждестранни деца, включително деца, търсещи убежище, и деца с предоставена международна или временна закрила.” Работната среща беше съсредоточена върху споделяне на добри практики, идентифициране на предизвикателства и формулиране на препоръки за подобряване на координацията между заинтересованите страни.

.

Сигурната зона в Харманли е третата от този вид в България, след успешното създаване на две сигурни зони в РПЦ София от МОМ през 2019 и 2020 година. Създаването на защитената зона в Харманли беше съвместно усилие между Държавната агенция за бежанците (ДАБ), УНИЦЕФ България и МОМ България, с финансовата подкрепа на Държавния секретариат за миграция (SEM) на Швейцария. Тази инициатива представлява значителна стъпка към осигуряването на безопасна и подкрепяща среда за уязвимите деца, търсещи закрила в България.