Новини
Local

МОМ организира психосоциални дейности за възрастни хора, бягащи от войната в Украйна

След продължаващата война в Украйна значението на психосоциалните дейности за възрастните бежанци не може да бъде надценено. Макар че тези дейности често са насочени към децата, жизненоважно е да се признае, че възрастните хора имат еднаква нужда от психологическа подкрепа и възможности за подобряване на цялостното им състояние. От МОМ България сме заели активна позиция в отговор на тази нужда.

An IOM staff member and elderly people from Ukraine drawing

В тази връзка МОМ наскоро започна сътрудничество с образователния и интеграционен център "Украински Кошер" в София. Всеки петък психолог от екипа на МОМ България посещава центъра, където се среща с лица над 65-годишна възраст, които са били разселени от войната в Украйна. Тези сесии предлагат сигурна среда, в която участниците могат да споделят своите истории и да участват в различни творчески дейности.

elderly woman drawing

Миналия петък пет възрастни жени участваха в творческата сесия, като нарисуваха своите "защитни щитове". Тези символични рисунки им послужиха като платно за изразяване на това, което има значение и стойност в живота им в тези трудни времена. Чрез творбите си тези жени имаха възможност да навлязат във вътрешния си свят, споделяйки своите мисли, спомени и надежди в приятелска и спокойна среда.

elderly women drawing

Целта на тези дейности се простира отвъд простото изразяване; става дума за подпомагане на възрастните хора да изследват вътрешните си ресурси за справяне. Тези творчески начинания предлагат не само надежда и чувство за общност, но и средство за откриване и използване на собствените им сили.

elderly women drawing

МОМ разбира значението на психологическото благополучие за възрастните бежанци и продължава да се ангажира с извършването на дейности за уподобяване на психично здраве и предоставяне на психосоциална подкрепа. Тези дейности дават надежда и усещане за общност на тези, които са преживели толкова много, като им помагат по пътя към възстановяването.

IOM staff member showing a drawing

Тези сесии са отворени за всички лица на възраст 65 и повече години, които са били разселени от войната в Украйна.
Japan logo

Тези дейности се осъществяват с финансовата подкрепа на Министерството на външните работи на Япония.