Новини
Local

Онлайн обучение за доброволци по оказване на психологическа първа помощ

Както научните изследвания показват отново и отново, доброто психично здраве е в основата на благосъстоянието на човека. Като хуманитарна организация, чиято основна цел е подкрепата и защитата на хората, МОМ е ангажирана с осигуряването на психологическа подкрепа на мигранти. 

Нормално е всеки човек да бъде емоционално засегнат, след като е преминал през преживяване, което е променило живота му. Психологическата първа помощ (ППП) е основан на доказателства подход, който се базира на концепцията за човешката устойчивост. Целта на ППП е да намали симптомите на стрес и да подпомогне възстановяването след травматично събитие, въоръжен конфликт, природно бедствие, извънредна ситуация в областта на общественото здраве или дори лична криза.  

Във връзка с това психолози от мобилните екипи на МОМ-България представиха темата "Психологическа първа помощ" в онлайн обучение за доброволци, което се проведе на 19.11.2022 г. Участниците бяха чуждестранни студенти по медицина, обучаващи се във Варненския университет и активно занимаващи се с подкрепа на украински граждани, бягащи от войната. В обучението се включиха общо 11 души.   

Дискусията беше фокусирана върху оказването на психологическа първа помощ, а също и върху това как да се подходи и да се окаже помощ на уязвими хора в кризисна ситуация. Наред с другите обсъждани теми членовете на екипа на МОМ и участниците работиха по дефинирането на психологическата първа помощ. По време на обучението психолозите на МОМ допълнително споделиха опита си с мигранти от Украйна и подкрепата, която оказват, както и други методи за психологическа помощ.