Новини
Local

Посещение в България на регионалния директор на МОМ - г-н Ола Хенриксон

Екипът на МОМ България имаше изключителната привилегия да приветства с добре дошъл г-н Ола Хенриксон, регионален директор на Регионалния офис на МОМ за ЕИП, ЕС и НАТО. Двудневното работно посещение на г-н Хенриксон бе белязано от интензивна програма, включваща срещи с различни държавни институции в България, придружаван от г-н Радослав Стаменков, ръководител на мисията на МОМ в България.

Mr Ola Henrikson, Mr Radoslav Stamenkov and Mr. Nikolay Nikolov

Първият ден от посещението на г-н Хенриксън започна със среща с г-н Николай Николов, директор на дирекция "Миграция" в Министерството на вътрешните работи. Съвместно с г-н Радослав Стаменков, г-н Хенриксън участва в дискусии относно настоящата ситуация в България, като постави специален акцент върху ключовата роля, която МОМ играе за справяне със свързаните с нея предизвикателства.

Mr Radoslav Kulekov presenting a gift to Mr Ola Henrikson in the company of Mr Radoslav Stamenkov

Впоследствие г-н Хенриксон и г-н Стаменков бяха любезно приети в Главна дирекция "Гранична полиция", където имаха възможност да се срещнат със заместник-директора г-н Радослав Кулеков. По време на тази среща г-н Кулеков предостави ценни сведения и статистика за работата на Гранична полиция на южната граница и подчерта значението на изключителното сътрудничество между Гранична полиция и МОМ.

Ministry of Interior hall

По-късно през деня представители на МОМ се срещнаха с г-н Калин Стоянов, министър на вътрешните работи на Република България. Срещата се оказа от взаимна полза, като г-н Стоянов отново подчерта ключовата роля на МОМ в миграционния пейзаж на България. В своите бележки г-н Ола Хенриксон подчерта нарастващото значение на съгласуваните политики за справяне с нововъзникващите предизвикателства, като например все по-сериозната миграцията, предизвикана от климатичните промени.

Meeting in the Ministry of Foreign Affairs

Интензивната програма за деня продължи със среща в Министерството на външните работи, където г-н Хенриксон и г-н Стаменков проведоха конструктивен обмен на мнения със заместник-министъра на външните работи г-жа Ирена Димитрова. Тази среща е образец за духа на сътрудничество и партньорство, който е в основата на мисията на МОМ, и потвърждава ангажимента ни да работим рамо до рамо с правителствените служители за справяне със сложните миграционни предизвикателства.

IOM team with Mr. Ola Henrikson

Денят завърши със среща на служителите в главния офис на МОМ България в София, където г-н Хенриксон имаше възможността да се срещне с членовете на екипа на МОМ. По време на това взаимодействие те обсъдиха текущата си работа и обсъдиха бъдещи инициативи. 

Meeting with Mr. Nikolay Denkov

Вторият ден от това значимо посещение започна със среща между г-н Ола Хенриксон и г-н Николай Денков, министър-председател на България, която се проведе в Министерския съвет. Тази историческа среща отбеляза първия официален ангажимент между министър-председател на България и представители на МОМ. 

Mr Ola Henrikson and Mr Radoslav Stamenkov at a meeting with Mr. Nikolay Denkov

По време на тази ключова среща г-н Ола Хенриксон представи красноречиво бъдещите перспективи и важните аспекти на управлението на миграцията в Европа. Той подчерта първостепенното значение на силното многонационално и многоинституционално сътрудничество за посрещане на бързо променящите се предизвикателства в нашия свят и ролята на МОМ в тези процеси. В отговор министър-председателят Денков изрази дълбоката си признателност за непоколебимата подкрепа и работата на МОМ на територията на България. Той изрази готовността си да поддържа и разширява това ползотворно сътрудничество и в бъдеще.

meeting with Ms Mariana Toshiba

Впоследствие г-н Хенриксон проведе продуктивна сесия с г-жа Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците (ДАБ). По време на тази среща г-н Радослав Стаменков и г-жа Мариана Тошева запознаха г-н Ола Хенриксон с тясното сътрудничество между МОМ и ДАБ в работата им с мигранти. Г-жа Тошева отново подчерта безценната роля, която МОМ играе в България, като изтъкна по-специално инициативите на организацията за изграждане на капацитет и подкрепата, която организацията предоставя на непридружените деца, търсещи убежище.

Joint visit to IOM's Safety Zones

Края на програмата беляза посещението на г-н Ола Хенриксон в една от Сигурните зони на МОМ - тази в РПЦ София - кв. Военна рампа. Придружаван от г-н Радослав Стаменков и г-жа Мариана Тошева, г-н Хенриксон получи ценна информация за настоящите миграционни тенденции и предизвикателства в България. По време на обиколката си в Зоната за сигурност той се срещна с отдадените социални работници на МОМ, които представиха спецификата на своята работа, предизвикателствата, с които се сблъскват, и непоколебимия си ангажимент да подкрепят непридружените деца, търсещи международна закрила в България. Това посещение не само подчерта критичния характер на мисията на МОМ, но и задълбочи разбирането за сложността на миграцията в България.