Новини
Local

Работна среща в Кишинев за обсъждане на основните резултати от проекта за повишаване на осведомеността относно трудовата мобилност в България

AMIF logos
В Кишинев бяха представени и обсъдени резултатите от проекта "Повишаване на осведомеността за трудовата мобилност в България", съвместна дейност, ръководена от МОМ България в партньорство с мисиите на МОМ в Армения, Грузия и Молдова. Събитието, което се проведе на 30 ноември 2023 г., беше организирано от МОМ България в сътрудничество с Министерството на труда и социалната защита на Република Молдова.

R. Stamenkov

Встъпителна реч произнесе г-н Радослав Стаменков, ръководител на мисията на МОМ в България, който даде тон на дискусиите. Сред другите лектори бяха г-жа Кристина Коман, главен консултант от Министерството на труда и социалната защита; г-жа Раиса Догару, директор на Националната агенция по заетостта; д-р Дафинка Прокопова, втори секретар на посолството на Република България в Република Молдова. В семинара участваха и представители на мисиите на МОМ в Молдова, България и Грузия.

Този проект, финансиран по Националната програма на България и Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014-2020 г. на Европейския съюз, има за цел да повиши безопасността и управлението на трудовата мобилност от Армения, Грузия и Молдова към България.

participants

Дискусиите се съсредоточиха върху резултатите от проекта през периода на изпълнение 2021-2023 г., с акцент върху целевата му информационна кампания. Тази кампания имаше за цел да информира трудовите мигранти за техните права и задължения, когато работят в България, като разшири обхвата на гражданите на Армения, Грузия и Молдова чрез предоставяне на информация за българския трудов и социален контекст. Участниците подчертаха, че проектът подкрепя редовните миграционни пътища и допринася за изпълнението на двустранното споразумение за трудова миграция между Молдова и България. Това е в съответствие с по-широките цели на ЦУР 10.7 и 23-та цел на ГКМ, насърчаваща международното сътрудничество и партньорства за безопасна, организирана и редовна миграция.

Mr Lars Johan Lonnback

Г-н Ларс Йохан Льонбек, ръководител на мисията на МОМ в Молдова, подчерта значителната роля на проекта за напредъка в управлението на трудовата миграция в Молдова, като включи съществен компонент за повишаване на осведомеността. Той отбеляза: "Проектът предостави значителна подкрепа на съответните органи в Молдова, като улесни изпълнението на двустранното споразумение за трудовите отношения между Молдова и България, като обърна специално внимание на наличието на българско малцинство в област Гагаузия в Република Молдова.

Проектът "Повишаване на осведомеността за трудовата мобилност в България" се финансира от Националната програма на България по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз и бюджета на Република България.