Новини
Local

Seminar on providing support for unaccompanied children seeking international protection

На 28 март 2023 МОМ България проведе информационно събитие по проект „Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“.  

Milena Nikolova from IOM - moderator of the seminar

В събитието се включиха представители на Държавна Агенция за Бежанците, МВР Дирекция „Миграция“ и Дирекция „Международни проекти“, Държавна Агенция за Закрила на Детето, Национално бюро за правна помощ, Отдели закрила на детето към Агенция за социално подпомагане - Столична община Район „Оборище“. Сред участниците бяха и представители на МОМ България, УНИЦЕФ и ВКБООН, както и на различни организации от неправителствения сектор, работещи в сферата на миграцията.

Mr. Radoslav Stamenkov - IOM Bulgaria's Head of Mission

МОМ представи текущия проект, чрез който се финансира работата в Сигурните зони за непридружени деца, търсещи международна закрила в РПЦ София и проведе групово занимание с цел планиране на нови или надграждане на съществуващи дейности в. В рамките на час участниците в събитието, разделени на групи, обсъдиха 5 основни теми - неформално образование, кариерно развитие, спорт, художествени и културни дейности, екскурзии до забележителни природни и исторически обекти. Последва презентация от страна на всяка една от групите на обсъжданите идеи и предложения по съответната тема.

participants in the seminar

Представител на УНИЦЕФ България запозна участниците с работата на организацията по закрила и подкрепа на непридружените и разделени от семействата си деца в България, както и с текущите дейности и приоритети на работа на УНИЦЕФ, включително изграждането на нова Сигурна зона в РПЦ гр. Харманли. 

participants in the event during a group discussion

Заместник кметът на район Оборище в София представи на участниците проектът „Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“, фокусът на който е скорошното откриване на социална услуга за непридружени деца.

IOM representatives during the event

Събитието се проведе в рамкие на проект "Подкрепа за непридружени непълнолетни, търсещи международна закрила", финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2020 по програма "Вътрешни работи".

Norway grants logo