Новини
Local

Заключително информационно събитие за проекта "Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила

Norway grants logo

На 5 декември МОМ България беше домакин на последното информационно събитие в рамките на проекта "Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила", финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

Събитието започна с прочувствена презентация на Ана Райкова от МОМ България, която представи цялостен преглед на постигнатото по проекта. Присъстващите получиха ценна информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати. Освен това в презентацията бяха разгледани идентифицираните добри практики в рамките на проекта и бяха откроени срещнатите предизвикателства.

 

 

Ana Raykova from IOM

Впоследствие представители на МОМ, Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и УНИЦЕФ се включиха в дискусията, като разгледаха различни аспекти на настоящата ситуация. Темите включваха предизвикателства, свързани с непридружените деца, като например техния брой и условията за настаняване. Презентацията обхвана и проектите по Националната програма АМИФ, включително изграждането и откриването на нова сигурна зона в РПЦ Харманли, както и плановете за разширяване на настоящите социални услуги за непридружени деца.

UNICEF REPRESENTATIVE

По-късно по време на събитието представител на Българския червен кръст направи подробен преглед на подкрепата и дейностите, предлагани в социалната услуга за непридружени деца в район Оборище в София. Това включваше обобщение на услугите и дейностите, предоставяни на непридружените деца, както и информация за научените уроци и предизвикателствата, пред които са изправени.

Red Cross Representative

В края на събитието се проведе дискусия със законови представители на непридружени деца, търсещи международна закрила. Дискусията обхвана най-добрите практики, установени в сътрудничество с ДАБ, МОМ и други институции и организации. Обсъжданите теми включваха консултации, събиране на семейства съгласно Регламент Дъблин III и различни други правни процедури, насочени към осигуряване на благосъстоянието и закрилата на непридружените деца.

participants