Новини
Local

Заключително събитие на проекта за повишаване на осведомеността на рoмското население по въпросите за миграцията

Norway grants logo

След 4 години работа, 73 информационни събития и среща с над 2100 човека от ромските общности в България, проект “Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция” отбеляза своя край със закриващо събитие в Културен център Г8 в София.

Събитието събра представители на МОМ България, Консорциум “НМЗМ-БАНСП-ЕМЗПФ”, Национална Комисия по Борба с Трафика на Хора, МВР, Здравни медиатори както и гости на събитието от неправителствени организации.

Mr. Radoslav Stamenkov opening words

Г-н Радослав Стаменков, ръководител на Мисията на Международната организация за миграция (МОМ) в България, откри събитието с встъпителна реч, в която подчерта значението на проекта за решаване на критични въпроси, свързани с миграцията сред ромските общности в България, както и успешното му изпълнение.

Health mediators and experts in front of the audience

Последваха презентация и дискусия на тема "Ромите и миграцията - размисли от натрупания опит" от д-р Рада Стаменкова с участието на здравните медиатори Дора Петкова от НМЗМ и Павлина Филипова от БАСП. Те запознаха аудиторията със спецификата на работата с общностите и споделиха увлекателни истории от дейностите по проекта, като подчертаха видимите резултати сред ромските общности, където добрата информираност е съществена предпоставка за защита от експлоатация и злоупотреба. Беше обърнато внимание на постоянно променящата се информационна среда, новите форми на измами и злоупотреби, както и на необходимостта от интензивна работа с младежите от ромските общности. Отново беше подчертано значението на такива проекти и необходимостта от приемственост и надграждане на постигнатото.

Teodora Nikolova from IOM

Впоследствие Теодора Николова, част от екипа на проекта на МОМ, изнесе презентация, в която представи постигнатите резултати, които значително надхвърлиха поставените цели. Тя разказа и за проведените информационни кампании и дейности, включително театрални представления и дискусии, споделяне на лични истории на жени от общността, сторителинг сесии с лица, които имат опит в живота и работата в чужбина, дебати с младежи, презентации и дискусии с младежи във връзка с Международния ден за борба с трафика на хора и с прожекции на филми.

Audience

В края на събитието участниците се обединиха около дълбокото убеждение, че съгласуваните усилия за подкрепа, защита и информиране на уязвимите общности, включително мигрантите, са незаменими стълбове за изграждането на здраво и справедливо общество.