Новини
Local

Заключителното събитие в Тбилиси обобщава постиженията по проект "Повишаване на осведомеността за трудовата мобилност в България"

AMIF logos

На 22 ноември 2023 г. МОМ Грузия отбеляза края на проекта "Повишаване на осведомеността за трудовата мобилност в България" със заключително събитие. Подкрепена от Националната програма на Република България "Фонд за убежище, миграция и интеграция" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, тази инициатива беше осъществена съвместно от мисиите на МОМ в България, Армения, Молдова и Грузия. Проектът имаше за цел да подобри безопасността и управлението на трудовата мобилност от Армения, Грузия и Молдова към България.

Сред основните участници в събитието беше Гиорги Бунтури, началник на отдел "Трудова миграция" в Министерството на вътрешните работи, здравеопазването и социалните въпроси на Грузия, който изнесе встъпителна реч за сътрудничеството в областта на трудовата миграция между България и Грузия. Саня Лукова, ръководител на мисията на МОМ в Грузия също произнесе встъпително слово, а в последствие бе и модератор на събитието.

presentation on screen

Презентациите включваха прозренията на Мария Касърова, правен експерт от България, която е водила редица информационни сесии за законодателството и условията на труд в България, осъществени в рамките на проекта. Мартин Стоянов, главен експерт "Международни проекти" в Българската стопанска камара, предостави актуална информация за нуждите от работна ръка в различни сектори в България. Веселин Вълканов, посланик на Република България в Грузия, подчерта значението на д на работната сила, като наблегна на необходимостта от легални канали между България и Грузия.

Представители на Асоциацията на професионалните колежи по хотелиерство и ресторантьорство проучиха възможностите за стаж и кариера на завършващите студенти. Генадий Крету и Виталий Варзари от МОМ Молдова споделиха опита си в подпомагането на мигрантите при достъпа до пазарите на труда и прилагането на двустранните спогодби на Молдова с България, Германия и Израел.

Кетевани Берадзе, оперативен експерт по проекта в Грузия, представи резултатите от дейностите, осъществени в региона. Впоследствие участниците се впуснаха в обсъждане на перспективите за трудова мобилност на грузински граждани в България, като се фокусираха върху потенциалното сътрудничество с институциите за професионално образование.

Диалогът се разшири до проучване на възможностите за прилагане на двустранна схема за трудова миграция между Грузия и България, която да улесни придобиването на практически опит от студенти и наскоро завършили студенти в държава - членка на ЕС. Страните изразиха ангажимент за продължаване на дискусиите, като подчертаха значението на съвместните решения за развитие на уменията и партньорствата между заинтересованите страни, които да са от полза както за мигрантите, така и за страните на произход и дестинациите.

Проектът "Повишаване на осведомеността за трудовата мобилност в България" се финансира от Националната програма на България по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз и бюджета на Република България.