Плакат
Информация за временна закрила
A women wrapped in a Ukrainian flag holds a young child