Новини
Global

България - Интеграция на бежанците от Украйна на пазара на труда - доклад за четвъртото тримесечие (октомври - декември 2023 г.)

Публикуван е новият доклад за интеграцията на пазара на труда в България, озаглавен (DTM). Проучването показва, че 57% от бежанците от Украйна в България са били работещи или активно търсещи работа през октомври-декември 2023 г. Инженерни науки, здравеопазване, природни и хуманитарни науки, продажби и услуги са сред водещите области.
 

Основни изводи:

  • Сред анкетираните 57% са активни (заети или безработни), а 40% са неактивни (студентски статус, родителски отпуск, пенсиониране, безработица и не търсят работа).
  • В рамките на активното население 51% са заети, а 34% са безработни, 9% са наети на ден и 6% са самонаети.
  • Основните професии след преместването са в сферата на професионалните дейности (30%), услугите и продажбите (24%) и елементарните професии (13%).
  • 75 % от лицата в трудоспособна възраст, останали в страната, не знаят местния език. Сред лицата в трудоспособна възраст, които остават в страната и не знаят местния език (76%), 37% са заети, а 59% са безработни (4% са неизвестни).
  • 71% от анкетираните мъже са доволни, а 67% от анкетираните жени са доволни.
  • Основни причини за безработица и за това, че не търсят работа*: семейни задължения (63%), здравословни проблеми (11%), липса на необходимост от работа (10%).

Прочетете пълния доклад като клекнете върху изображението отдолу (на английски)

Analysis cover page