Новини
Local

Информационна сесия за непридружените деца в РПЦ София - кв. Овча Купел

Както гласи известният цитат, юношеството е "време на бури и стрес". Това важи с особена сила за юношите, които живеят далеч от семействата си.

Екип на МОМ България проведе групова информационна сесия за непридружените деца, настанени в Сигурната зона в РПЦ София - кв. Овча Купел. С младежите бяха обсъдени теми, касаещи развитието им, както и специфичните предизвикателства, характерни за юношеският период.

По време на дискусията бяха засегнати и въпроси, свързани с нуждите на децата от по-широки социални контакти, както и спецификата на отношенията им с техните семейства.

Tази дейност бе осъществена в рамките на проект "Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила", финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2020 г. по Програма "Вътрешни работи”.