Новини
Local

Информационна среща за бежанци от Украйна и раздаване на ученически принадлежности в София

На 18 януари 2024 г. МОМ България проведе информационна сесия в София за хора, бягащи от войната в Украйна.

Събитието започна с преглед на дейностите на МОМ България в отговор на кризата в Украйна, като бе наблегнато на еднократната финансова помощ, раздаването на ваучери за храна на семейства с деца, здравната помощ, социалната и психологическата подкрепа и осигуряването на безплатно обучение по български език за украински граждани и засегнати от войната.

IOM staff in front of the audience

Правен експерт изнесе изчерпателна презентация, в която бяха разгледани важни теми от интерес за украинските бежанци. Това включваше прозрения за законодателството в областта на убежището и бежанците в България, правата и задълженията на лицата с временна закрила, достъпа до пазара на труда, трудовото законодателство, видовете трудови договори, достъпа до здравеопазване за бежанците от Украйна и разбирането на Закона за движение по пътищата в България. Специално внимание беше отделено на условията и процедурата за получаване на българско гражданство. Присъстващите бяха запознати и с различни държавни институции, предлагащи информация и съдействие.

audience during the event

Сесията се характеризираше с активно участие, като участниците споделиха личен опит, притеснения и бъдещи планове. Разнообразната аудитория обхващаше различни социални професии, възрастови групи и произход.

a man from the audience

В допълнение към информационната сесия, социалните работници на МОМ България раздадоха комплекти с училищни пособия на родители и деца, разселени от войната в Украйна, оказвайки практическа подкрепа за подобряване на благосъстоянието на нуждаещите се.

IOM staff distributing school supplies kits

MOFA japan logo

Информационната сесия е финансирана от Министерството на външните работи на Япония

USA falg

Комплектите с ученически принадлежности се предоставят с подкрепата на Държавния департамент на САЩ: Бюрото за население, бежанци и миграция (PRM)