Новини
Local

Информационни срещи в Поморие и Бургас

EU flag, IOM logo and Bulgarian flag

Повече от 7 месеца след началото на войната в Украйна, по официални данни, към момента в България са влезли над 530 000 граждани на Украйна, от които над 85 000 са останали в страната. Голяма част от тях се намират в населени места на българското Черноморие и въпреки че немалка част от тези хора успешно се интегрират в страната, съществуват множество въпроси от социален и юридически характер, които създават сериозни пречки пред много от украинските граждани на територията на България. 

В тази връзка, МOM България организира информационни срещи с украински граждани и хора и бягащи от конфликта в Украйна в градовете Поморие и Бургас, съответно на 29-ти и 30-ти септември. 

IOM staff at an informational meeting

Двете събития предизвикаха сериозен интерес и бяха посетени от общо над 70 човека. Темите на обсъждане бяха въпроси, свързани с временна и международна закрила, трудови права, национални програми за подпомагане в областта на интеграцията. Участниците активно се включиха в дискусия, в която изложиха конкретни свои проблеми, въпроси и случаи, по които получиха адекватни съвети и разяснения. 

Сред основните теми на дискусията бяха сключването на договор за наем, здравното осигуряване в България, пенсионна система и особеностите на пенсионно осигуряване в страната и др. 

Audience at an informational meeting for people fleeing the war in Ukraine

По време на срещите, също така, бе представена и безплатната програма за обучение по български език и други инициативи, изпълнявани от Международна организация по миграция с фокус върху уязвими лица и бягащи от войната в Украйна. Програмата за безплатно обучение по български език е една от най-успешните интеграционни мерки, в рамките на изпълнявания проект. Присъстващи бенефициенти, преминали успешно през обучението по български език, организирано от МОМ, споделиха високата си оценка за качеството на обучението и своята успешна реализация на пазара на труда и социалната си адаптация в страната, след участието си програмата. 

Audience at an informational meeting for people fleeing the war in Ukraine

Информационните срещи се проведоха в рамките на проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.