Новини
Local

Моделиране с пластилин за непридружени деца, търсещи международна закрила

Социални работници от МОМ България организираха занимание по моделиране на пластилин с непридружените деца, търсещи международна закрила, настанени в Сигурната зона в РПЦ София - кв. Воена Рампа.

unaccompanied asylum-seeking working with clay

Моделирането с пластилин е дейност, която е терапевтична и полезна за децата по много начини. Сред ползите от заниманията с пластилин за деца е, че те са релаксиращи и имат успокояващ ефект върху децата. Освен това тази дейност насърчава развитието на сетивата, улеснява емоционалното изразяване и помага за съсредоточаването и контрола.

clay models

Тази дейност бе осъществена в рамките на проект "Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила", финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2020 г. по Програма "Вътрешни работи".