Новини
Local

Photography storytelling workshop for unaccompanied minors

В изпълнение на проект "Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила" МОМ България организира фотографска работилница за разказване на истории за непридружени деца, търсещи закрила, настанени в Зона за сигурност в РПЦ София - кв. Овча купел.

IOM staff with unaccompanied children walking on the street

Фотографията е отличен инструмент за опознаване както на вътрешния свят на децата, така и на заобикалящата ги действителност. Заниманията с фотография осигуряват на децата ценната възможност за себеизразяване и са средство за общуване с другите.

unaccompanied child taking a photo

По време на семинара децата имаха възможност да изследват района около мястото, в което живеят, като запечатаха своите визуални и емоционални впечатления с фотоапаратите си. Впоследствие всички заедно разгледаха снимките, като избраха тези, които сметнаха за сполучливи. След това участваха в дискусии със служителите на МОМ, като разсъждаваха върху значенията и емоциите, предизвикани от избраните снимки.

unaccompanied children during photography workshop

Непридружените деца проявиха жив интерес към дейността, като я намериха за вдъхновяваща и увлекателна. Тази положителна реакция мотивира екипа на МОМ България да обмисли организирането на повече фотографски семинари в бъдеще.

Norway logo

Тези дейности бяха осъществени с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм.