Новини
Local

Закриващото събитие по проект „Повишаване на информираността за трудова миграция в България“

EU flag, IOM logo and Bulgarian flag

Закриващото събитие по проект „Повишаване на информираността за трудова миграция в България“, по проект 812108-4/28.01.2021 се проведе на 14.11.2023г. в Ереван, Армения. Проектът се изпълнява от Международна организация по миграция - мисия в България, в оперативно сътрудничество с мисиите на МОМ в Армения, Грузия и Република Молдова.

На събитието присъстваха ръководителите на мисиите на МОМ в България и Армения – г-н Радослав Стаменков и г-жа Илона Терминасян, които произнесоха откриващи думи. Присъстваха още и всички оперативни експерти по проекта от партниращите си страни.

Participants during the event

По време на събитието бяха изнесени презентации, с информация за извършените дейности по проекта в Армения. Предоставени бяха, също така, актуални данни за състоянието на пазара на труда в България, икономически сектори със сериозен недостиг на работна сила, сезонна заетост и други възможности за трудова мобилност към България, включително Синя карта. Обсъден бе етапът на развитие на допълнителните протоколи за изпълнение на двустранната спогодба за трудова мобилност между Република България и Република Армения.

printed information materials

Г-н Храир Хакобян, ръководител на отдел "Сътрудничество с работодатели и трудова миграция" в Интегрираната социална служба се включи с полезна информация и становища в рамките на дискусионния панел. Оперативните експерти по проекта от четирите страни представиха актуална информация за изпълняваните дейности по проекта във всяка от тях, както и допълнителна информация за инициативи на правителствата с цел регулиране на миграционните процеси и законова миграция.