Ukraine response banner

Полезна информация за хората, бягащи от конфликта в Украйна

Up-to-date regional statistics of Ukrainians accommodated in hotels (UNHCR)
 

Български правителствен информационен портал - Официален източник на информация за мерките и действията, свързани с кризата в Украйна
Гореща линия за медицински и здравни грижи
  • 0800 20101
  • Понеделник - Петък: 8:30AM - 17:00PM 
  • help@redcross.bg
Държавна агенция за бежанците към Министерски съвет
Национална агенция по заетостта
Достъп за бежанци с увреден слух от Украйна

Direct Viber video calls for in Sign language for Deaf people

  • + 359 877 951 718
  • ukraine@deaf.bg
  • Понеделник - Петък: 9:00am - 5:30pm