Новини
Local

МОМ България организира информационни сесии за бежанци от войната в Украйна

МОМ България планира да проведе поредица от информационни сесии, насочени към бежанци от войната в Украйна, които в момента пребивават в България. Сесиите обхващат основни теми, свързани с социална адаптация, интеграция и подкрепа, предоставяни на тези лица.

1. Сесия в Пловдив (13.01.2024):

 • Място: Втори Дом, бул. Цариградско шосе 106, Пловдив
 • Час: 13:00 – 17:00
 • Теми: Трудови права, социално и здравно осигуряване, достъп до образование, трудова квалификация и интеграционни дейности на МОМ.

2. Сесия в Слънчев бряг (16.01.2024):

 • Място: Почивна станция на Министерски съвет, Слънчев бряг
 • Час: 11:00
 • Теми: Трудови права, социално и здравно осигуряване, достъп до образование, трудова квалификация и двустранни споразумения между България и Украйна.

3. Сесия в Бургас (16.01.2024):

 • Място: Регионален център по социално подпомагане, Ж.к. Зорница, Бургас
 • Час: 15:00
 • Теми: Сходни с предишните сесии, с фокус върху основните аспекти на социалната адаптация и интеграция.

4. Сесия в София (18.01.2024):

 • Място: Зала СОХО, ул. Искър 4 (близо до метростанция Сердика), София
 • Час: 17:00 – 19:00
 • Теми: Обхващат трудови права, социално и здравно осигуряване, достъп до образование и двустранни споразумения.

Тези сесии предоставят ценна възможност за лицата, бежанци от войната в Украйна, да научат за своите права, наличната подкрепа и интеграционните инициативи, организирани от МОМ България. Участниците се приканват активно да се включат, задават въпроси и получават информация за наличните ресурси.

МОМ България запазва своята ангажираност към подкрепа за социалното благополучие и успешната интеграция на лицата, засегнати от конфликта, създавайки чувство за общност и свързаност в техния нов дом.

Информационните сесии се осъществяват с финансовата подкрепа на Министерството на външните работи на Япония.

japan logo