ФАКТИ И ЦИФРИ
map
2,252,814 +
family
52,780 +
family
5,644 +
protection
174,622 +
След нахлуването на Руската федерация в Украйна на 24 февруари 2022 г., миграционните движения от Украйна към съседните й страни се увеличават ежедневно, в допълнение към още хиляди вътрешно разселени в Украйна.
Обзор на ситуацията

Според българските власти към февруари 2024 над 2,252,814 бежанци от Украйна са влезли в България от 24 февруари, от които в страната са останали поне 52,780 души. По-голямата част от бежанците от Украйна са жени и деца, което засилва разделянето на семейства и увеличава уязвимостта на бежанците към насилие, експлоатация и злоупотреба.

Въпреки че в момента България се възприема като транзитна страна от над 50% от украинците, статистически сравнителни данни за украинци, бягащи от войната и транзитно преминаващи през съседни страни, показват, че България има едно от най-високите съотношения на украински граждани, които остават за по-дълъг период или постоянно в страната.

На 3 март 2022 г. страните членки на ЕС постигнаха съгласие да активират Директивата за временна закрила. Министерският съвет на Република България гласува в подкрепа на мярката на 9 март 2022 г. Директивата позволява на хората, които са се регистрирали като търсещи временна закрила в България, да получат достъп до социални и здравни услуги, образование и да могат да се включат пазара на труда в страната.

Според официалната информация от 28 юли 2022, от всички регистрирани украински граждани, които са влезли в страната без виза за престой до 90 дни, 165,173 лица са се регистрирали съгласно Директивата за временна закрила. Повече от 25 000 души са получили подслон по силата на одобрената от правителството българска програма за редоставянето на хуманитарно подпомагане за подслон и храна на получилите временна закрила в Република България лица от Украйна, разселени след 24 февруари 2022 г. Достъпът до образование, имунизацията на децата, социалното подпомагане на уязвимите групи и други мерки за подкрепа са в процес на обсъждане между правителството, съответните институции и организации на гражданското общество и много нормативни актове предстои да бъдат допълнително модифицирани и приведени в съответствие с новата директива.

От началото на конфликта почти 10 милиона души вече са преминали от Украйна в съседни страни. Към 18 юли 2022 г. 538 602 бежанци от Украйна се оценяват като граждани на трети страни (ГТС). На терен липсват ресурси за осигуряване на транспорт, настаняване и помощ за бежанци и граждани на трети страни.

Работата на екипите за защита на МОМ България и Звеното за бързо реагиране (RRU) е ключова за предоставянето на първа линия, бърза и целенасочена подкрепа на засегнатото от конфликт население. Очаква се нашата дейност да укрепи системата за прием, особено в предоставянето на пряка помощ и достъп до информация и специализирани услуги.

 

Дейностите на МОМ България

 • Мобилните екипи за защита на МОМ България (състоящи се от правни консултанти, социални работници и психолози) и звеното за бързо реагиране (RRU), заедно с преводачи, предоставят подкрепа и пряка помощ на бежанци и мигранти в уязвими ситуации с акцент върху уязвими лица, като деца, (придружени и непридружени), самотни жени, домакинства, оглавявани от жени, лица в риск или жертви на трафик на хора, хора с увреждания, лица със сериозни заболявания, лица с различна сексуална ориентация и полова идентичност и преживели насилие основано на пола.
 • Групата от преводачи на МОМ от украински и руски езици са на разположение и на национални партньори при заявки на място и по телефона, за да се улесни комуникацията и културното посредничество на гражданите на трети страни.
 • МОМ България извършва оценки на нуждите, с оглед на пола, възрастта и многообразието, и предоставя подкрепа в следното:
  • достъп до здравни услуги (напр. плащане за интервенции и лекарства и придружител)
  • подслон (напр. финансова подкрепа за транзитно настаняване)
  • парични интервенции (CBI) *базирани на набор от критерии за уязвимост
 •  Подкрепа за ранна адаптация, осигурена от мобилните екипи за защита и Информационния център за мигранти в София, с фокус върху уязвимите лица и тези, които заявяват намерението си да останат в България, включително:
  • Социално консултиране и подкрепа при достъп до социални услуги;
  • Административна подкрепа при достъп до образователни услуги - детски градини, детски заведения и училища;
  • Информационни сесии, индивидуални и групови консултации;
  • Подкрепа за достъп до заетост - търсене на работа и улесняване на достъпа до пазара на труда в България;
  • Курсове по български език – при заявен интерес и нужди.
    

Финансова подкрепа и подкрепа за настаняване — критерии за уязвимост

Лицата, отговарящи на условията за финансова подкрепа или помощ за спешно настаняване, трябва да отговарят на един или повече от следните критерии:

 • Домакинство с 3 или повече деца   
 • Домакинство с 1 или повече деца с увреждания
 • Домакинство с 1 или повече лица с увреждания или със сериозна и/или хронична болест или възрастен човек (над 65) 
 • Самотен човек с едно или повече от следните: увреждане, сериозна и/или хронична болест и/или възрастен (над 65) или вдовец/вдовица от войната 
 • Непридружен непълнолетен или малолетен (без подслон и/или подкрепа) 
 • Бременна самотна жена 
 • Жертва на трафик
 • Жертва на изтезание
 • Жертва на насилие, основано на пола 

cbi criteria

Ваучери за храна

Критерии:

Семейства (един или двама родители) с деца до 17 г. (включително), които не са получавали финансова помощ от МОМ: 

 • Семейство с 1 дете: 100 лв. 
 • Семейство с 2 деца: 150 лв. 
 • Семейство с 3 или повече деца: 200 лв. 

Семействата следва да произхождат от една от следните области или градове (потвърдено с документ за самоличност): 
 
Цели области: 

 • Донецка  
 • Днепропетровска  
 • Запорожка 
 • Луганска  
 • Николаевска  
 • Харковска  
 • Херсонска 
 • Сумска
 • Одеска 

Следните градове в Киевска област: 
Ворзел, Бровари, Ирпен, Буча, Гостомел, Бородянка, Макаров.

 food vouchers brouchure

Звена за реакция на МОМ България във Варна и Бургас

Тъй като повече от 20 000 граждани на Украйна в момента са настанени в хотели по Черноморието в областите Бургас и Варна, МОМ България има оперативни звена за реакция в двата региона.

Varna and Burgas contact details

ДОНОРИ

donors logos